WORKSHOPS

Dick is een ervaren workshop- en cursusleider en heeft met groepen van zeer verschillende samenstelling gewerkt. Met kinderen en volwassenen, in de zorg, in de psychiatrie, met lerarencolleges, managers, als gastdocent op diverse opleidingen en met open groepen.

Dick werkt vanuit het doen (spelen, bewegen, muziek maken), van daar uit  naar de waarneming om uiteindelijk heel bewust bij het begrip uit te komen. Het bewust worden van dat waar je mee bezig bent werkt dan weer terug op de kwaliteit van het doen. Dat is een fenomenologische wijze van werken.
Mogelijke thema’s voor een cursus of werkgroep:
• Improvisatie, klank en beweging
• Muziek en beweging
• Ritme en improvisatie
• Muziek en het jonge kind
• Spelen
• Luisteren en samenspelen
• Therapeutische elementen in spel en muziek
• Kunstzinnig opvoeden